محل تبلیغات شما

در علم روابط بین الملل ، جمله ای است که مبنای تحلیل بسیاری از رخداد های جهانی است و آن هم برآمده از تاریخ بشری است . پس از پایان جنگ موازنه قوا تغییر میکند ، و جنگ ها تغییر دهنده موازنه قوا هستند .

بررسی اجمالی جنگ های مختلف اعم از منطقه ای و فرا منطقه ای مارا بیشتر با این باور هماهنگ میسازد که این جنگ هاهستند عامل مهمی برای تغییر روابط و سیطره قدرت ها .

جالب اینجاست که بسیاری بر این مبنا آغاز به شروع جنگ مینمایند تا به دنبال گسترش و ساختن شرایطی جدید و مناسب منافع خود باشند .

حال در این مقطع زمانی با پدیده ای جهانی روبرو هستیم و آن هم کشیده شدن رقابت ها و خصومت های بشری به عرصه اقتصادی و تبلور بخشیدن به مفهوم جنگ اقتصادی است .

دو غول تجاری دنیا که سالیان اخیر برای تصدی رتبه اول در حال تلاش هستند وارد منازعه اقتصادی شدند و از سویی این منازعه کم ارزش تر از رخداد های فیزیکی و امنیتی است و حتی بدون اینکه علل این جنگ را بررسی کنیم و اینکه مشروعیتش قابل اثبات باشد و یا حتی دلیل دیگری برای رد این فعالیت ، این رخداد در حال وقوع است .

پس‌ این گونه کنش‌ جهانی قطعا با واکنش هایی روبرو خواهد شد . درست است که پایان این جنگ برای امروز‌ ما قابل لمس نیست اما ما با‌شرایطی روبرو خواهیم شد که برآمده از این جنگ است . قطعا اقتدار روز اول دولت ها تغییر خواهد کرد که هم میتواند افزایش یابد و یا کاهش . پس جنگهای اقتصادی فردایی خواهند ساخت که برای حدسش امروز باید به فکر فردا بود و قطعا کشور و یا دولتی که آماده این فرداست قدرتمند خواهد بود و بلکه در جهت منافع خویش استفاده خواهد نمود

راه صلح خاورمیانه ، سازمانهای بین المللی اقتصادی

تأملی بر کتاب اصلاحات وفروپاشی ،تشریح طرح فروپاشی شوروی علیه ایران

ایران ، صدای تسنن جهان اسلام

جنگ ,اقتصادی ,های ,تغییر ,ای ,ها ,این جنگ ,و یا ,است و ,و آن ,رخداد های

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها