محل تبلیغات شما
 

 

وقایع و رخدادهای بشری که چه امروزه شاهد اجرایی شدنشان باشیم و یا در آینده با آنها روبرو بشویم همگی از دو وجه عملی و نظری ساخته میشوند ، از این رو برای درک بهتر  وقایع باید از هردو جهت ایشان را تحلیل کرد . 

 

 

بعد نظری شاید در تحلیل هایمان نقش آفرینی کمتری نسبت به بعد عملی داشته باشد اما تاثیرگذاری عمیق این قسمت غیر قابل انکار است ، سیستم حکومتی دموکراسی که ایده آل بسیاری است و چه بسا افراد زیادی برای دست یافتن به آن تلاش کردن و حتی جانسپردن  در اندیشه های فیلسوف یونانی افلاطون رقم خورده و شرح یافت و یا اروپای متحد و  واحد اولین بار از سوی ناپلون مطرح گردید که او معتقد بود این ایده قدرت بزرگی در جهان پدید می آورد یا از سوی دیگر  تفکرات ابن تیمیه بعنوان فقیهی اسلامی پایه فکری گروه تروریستی داعش شد. جریانات ی و اقتصادی تفکرات و نقشه راه خود را از فیلسوفان و حقوقدانان ، اقتصادانان ، جامعه شناسان و بسیاری از متخصصان وام میگیرند و تبدیل به حقایقی از تاریخ میسازنند .

 

از این رو مطالعه افکار و آرای اندیشمندان و تئوریسین ها مهم ضروری است :

اول

اینکه ، باعث میشود با شناختی بهتر و نزدیکتر به حقیقت وقایع را درک کنیم و بفهمیمشان به طور مثال  جنبش تی پارتی در آمریکا چرا بوجود میاید و ریشه های فکری ایشان چیست ؟ و کسانی که امروزه مدعی حمایت و یا نقد این جنبش هستند چگونه افرادی در جامعه قلمداد میشوند . و راه و روششان چیست 

 

دوم

اهداف ایشان چیست ؟ و به کجا خواهند رفت و ایده آل ایشان چه گونه است  ، بیایدد حضور یک نقشه رویایی و غیر واقعی را مثال زنیم که دفتر نخست وزیر دولت  اسراییل  جا خوش کرده است . این نقشه از رود نیل تا فرات را نشان میدهد  که محدوده دولت مورد نظر  و آرمانی اسراییل  است  و به طبع خطرات احتمالی برای دولت های عربی را مشخص میکند. 

 

معماران واقعی اتفاقات افرادی هستند که با ایجاد اندیشه و گفتمانی حتی اگر زنده نباشد ، باز بوجود آورنده های ایشان هستند . با فهمیدن این گروه از افراد میتوانیم از خود و اندیشه مان دفاع کنیم و به درک بهتری از جهان دست یابیم  

شاید دنیا عرصه نبرد افکار است . 

 

راه صلح خاورمیانه ، سازمانهای بین المللی اقتصادی

تأملی بر کتاب اصلاحات وفروپاشی ،تشریح طرح فروپاشی شوروی علیه ایران

ایران ، صدای تسنن جهان اسلام

، ,ایشان ,های ,ایده ,نقشه ,دولت ,و یا ,کنیم و ,؟ و ,چیست ؟ ,ایشان چیست

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تیم آموزشی کامپیوتروزبان انگلیسی(آکازاد)