محل تبلیغات شما

اگر کشور عربستان سعودی به سوی هسته ای شدن قدم بگذارد ، ودر خصوص فعالیت های هسته ای ایش با آزادی و فقدان نظارت بین المللی روبرو باشد ، فرصتی ناب برای رقیب سنتی اش در خاورمیانه خواهدبود  که هم بر طبل عربستان هراسی بکوبد و هم از فشارهای هسته ای شدن بکاهد . 

 

 

کشوری که امام جماعت شهر  مهم مذهبی اش ، مکه با ذکر بیان اینکه با کشتن چند رافضی (شیعیان )به بهشت خواهید رفت ، حال قرار است صاحب بمب اتمی گردد و این چیزی جز حکومت سایه ترس نخواهد بود . از سوی دیگر حمایت ملموس و هم جهت بودن با خطرناکترین گروه تروریستی جهان (داعش) ترسیدن را جهانی خواهد کرد . 

در این میان کشور ایران میتوانند بیشترین بهره برداری را از این واقعه داشته باشد و آن هم از دوجهت است یکی کم کردن فشار بین المللی در خصوص پرونده ای هسته ایش و دیگری ارتقای جایگاهش بعنوان کشوری پایبند به صلح جهانی  

بر طبق نظارت دکتر عسگرخانی متخصص خلع سلاح هسته ای ، بنا بر ماده ده NPT چون ایران با خطری خاص و شرایطی ویژه روبروست  و آن هم دست یابی عربستان سعودی به سلاح هسته ای و نیز ترس  دستیابی  گروهای تروریستی به این سلاح از این پیمان خارج شود و گام جدیدی را بسازد و نیازی به اجرای پروتکل های الحاقی نباشد . و  لایقل باطرح  این مسله میتواند امتیاز گیری کند (کتاب رژیمهای بین المللی )

 

نباید فراموش کرد که این فکر چند بار قبل مطرح گردید و بهترین فرصت ،دستیابی پاکستان به بمب هسته ای بوده که اعلام میکند این بمب اسلامی نیست و در اختیار کشورهای اسلامی قرار نخواهد گرفت که در آن زمان کشور ایران به این جمعبندی که خطری برایشان خواهد بود نرسیدند و این اتفاق نیافتد ، و بعد ها دلیلی شد برای تحریم ها و آن هم عدم اجرای پروتکل الحاقی بود .

 

میشود از گذشته درس گرفت و آینده ساخت .

راه صلح خاورمیانه ، سازمانهای بین المللی اقتصادی

تأملی بر کتاب اصلاحات وفروپاشی ،تشریح طرح فروپاشی شوروی علیه ایران

ایران ، صدای تسنن جهان اسلام

هسته ,ای ,هم ,، ,عربستان ,المللی ,هسته ای ,آن هم ,بین المللی ,به این ,از این

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

جک پارکینگی -موتور ریلی اصفهان